Koi no kireme ga okane no hajimari?

Koi no kireme ga okane no hajimari?